Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Zenei hang

2008.02.09

Zenei hang

Zenei hangoknak nevezzük a periodikus rezgések által keltett hangjelenségeket. Egy meghatározott zenei hang egy alaprezgés által keltett alaphangból, és az alapfrekvencia egész számú többszöröseivel rezgő felhangokból áll.

A klasszikus zenében és zeneelméletben csak kitüntetett hangmagasságú zenei alaphangok fordulhatnak elő, amelyeknek önálló elnevezése és zenei jelölése van. Közülük azonban csak az A hangok frekvenciája kanonizált; a többi zenei alaphang frekvenciája a hangolás megválasztásától függ.

A zenei alaphangok elnevezése 

A zenei alaphangokat a latin ábécé betűivel, illetve azok sajátosan toldalékolt változataival nevezzük meg. Mivel az alaphangok tényleges hangköz-távolsága, és így frekvenciája is hangolás-függő, így minden alaphangot a konvencionális kamarahang-hoz viszonyított névleges távolsággal lehet csak jellemezni.

Az A hangra épülő hétfokú moll skála fokait rendre a latin ábécé első hét betűjével jelölik az angolszász kultúrterületen. A germán jelölésrendszer ettől, történeti okokból, annyiban különbözik, hogy az a második fok jelölésére a B helyett a H betűt használja, és a B elnevezést a fél hanggal lefelé módosított második fokra alkalmazza. Magyarországon is ez utóbbi nevezéktan használatos.

A felfelé módosított hangok -isz toldalékot, a lefelé módosított hangok -esz toldalékot kapnak, ez utóbbi alól csak az előbb tárgyalt 'Hesz' a kivétel, amelyet tehát B-nek nevezünk. A kétszeresen felemelt vagy leszállított hangok neve ugyanennek az elvnek megfelelően -iszisz vagy -eszesz toldalékot kap, a 'Heszesz' elnevezés helyett pedig a 'Bebé' használatos.

Az egymástól oktávnyi távolságra elhelyezkedő hangok neve azonos, de hangmagasságbeli eltérésüket a nevük előtti jelzővel jelezzük, és ezt betűjelük módosult vagy mellékjelekkel ellátott változatával jelöljük. Az alkalmazott jelzők a mélyebb hangoktól a magasabbak felé haladva rendre a következők: szubkontra, kontra, nagy, kis, egyvonalas, kétvonalas, háromvonalas stb.

A kamarahang zenei elnevezése: egyvonalas A