Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tempó

2008.02.09

Tempó

Mechanikus Metronóm
Mechanikus Metronóm

A tempó a hangok ritmikus értékének abszolút időtartama. A gyorsabb vagy lassúbb tempó tehát a ritmikus értékek egységnyi időre eső mennyiségétől függ. (Az átlag szívverés gyorsasága megegyezik a 72-80/percenkénti leütésszám (BPM) tempóval amit középtempónak nevezünk.)

Története 

17. század előtt sem dinamikai, sem tempójeleket nem használtak, de nem is volt rá akkora szükség, mert egységes felfogás létezett a helyes tempóról és dinamikáról. Lényeges előrelépést e téren a hangszeres zene továbbfejlődése, a nagyobb létszámú zenekarok és a zenekari iskolák megalakulása hozott. A 17. századig csak kottaképekkel jelezték a tempót. Lassúbb daraboknál hosszabb a gyorsabb daraboknál rövidebb egységnyi kottaértékeket használtak. Zeneművekben a tempót még a 17. század kezdetén is az előadók egyéni gyakorlatára bízták. A zenei kifejezőeszközök fejlődésével a különböző, azonos lüktetésű, de eltérő sebességű részletekből összeállított kompozícióknál, mint például a többféle táncból összeállított szviteknél, már nem volt elegendő csak az ütemjelzésre hagyatkozni, amikor a zeneszerző a játék lendületét, iramát, azaz tempóját akarta meghatározni. A 17. századtól már sűrűbben találunk tempóra vonatkozó utasításokat. (Allegro, Adagio, Andante, Presto, Largo) Negyedkotta lett az általánosan használt középérték. Zeneszerzők egyre fontosabbnak érezték a zenei kifejezőeszközök pontosítását.

A mindig azonosan értelmezendő tempómegjelölés csak a metronóm feltalálása után vált lehetségessé, amikor a ritmikus értékek egységnyi időre eső számát is pontosan meg tudták határozni. Sok kísérletezés után 1816-ban Johann Nepomuk Mälzel-nek sikerült megalkotnia a leghasználhatóbb metronómot. Ez után kezdte el Beethoven a tempó pontos, számjegyekkel történő megadását. BPM-beats per minute (ütés/perc).

Egy-egy zenei darabon belül előadásbeli (agogikai) vagy formai okokból rövidebb vagy hosszabb tempóváltozás is beállhat. A futólagos módusulást (rit.,acc) után visszatérő régi tempót „a tempo”-val jelölik. A szabad tempójú darabokat tempo rubato-val jelöljük. Ennek ellentéte a tempo guisto amely nagyjából egyenletes tempót jelent.


A tempót jelző szó sokszor zenei tétel címe is lehet pl.Bartók Béla műve zongorára a Allegro Barbaro

Használata 

A helyes tempó sokszor a zenemű jellegéből megállapítható, a legtöbb esetben azonban a zenei érzék, ízlés és stílusismeret dönt.

Az általánosan használt tempók 

Elektromos metronóm
Elektromos metronóm
 • Prestissimo 200 – 208
 • Vivacissimo
 • Allegrissimo
 • Presto 168 – 200
 • Vivo
 • Vivace 140
 • Allegro 120 – 168
 • Allegretto
 • Moderato 108 – 120
 • Andantino
 • Andante 76 – 108
 • Adagietto
 • Adagio 66 – 76
 • Larghetto 60 – 66
 • Lento
 • Largo 40 – 60
 • Lentissimo
 • Adagissimo
 • Larghissimo

Tempó és agogikai jelek megnevezései magyarul 

A zenei műszavak általában nehezen magyarosodnak, főképp az erős, egységes nemzetközi használat miatt (kivételek azért akadnak: refrén, kvartett stb.)

Idézet:„Ahol hiányzik a fogalom, ott helyébe csúszik a szó.” (Goethe)

Az olasz nyelvű tempómegjelölés világszerte érvényes mind a mai napig használatosak.

 • accelerando (accel.) – gyorsítva
 • adagio – lassan
 • ad libitum (ad lib.) – tetszés szerint
 • a due – mindketten
 • affettuoso – érzelmesen
 • affrettando – nekiiramodva, sietve
 • agitato – izgatottan
 • al fine – végig
 • allargando – lassúbbodva
 • alla turca – törökösen.
 • allegretto – gyorsacskán
 • allegro – gyorsan
 • amoroso – szerelmesen
 • ancora – még
 • andante – lépésben
 • andantino – lépkedve
 • animato – lelkesen
 • a piacere – tetszés szerint
 • appassionato – szenvedélyesen
 • appena – alig
 • assai – nagyon
 • assez – nagyon
 • a tempo – visszatérés egy régebbi tempóba
 • a bene placito – tetszés szerint
 • accelerando /accel./ – gyorsítva
 • adagio – lassan
 • ad libitum /ad lib./ – tetszés szerint
 • A due, a 2 – mindketten
 • affettuoso – érzelmesen
 • affrettando – nekiiramodva, sietve
 • agitato – izgatottan
 • akkord – "összhangban állni" több, legalább három hang együtthangzása
 • alla breve – „a brevis szerint“ félkotta ütemegységű
 • allargando – lassúbbodva
 • alla turca – törökösen
 • allegretto – gyorsacskán
 • allegro – gyorsan („vidáman“)
 • alzati – fölemelve
 • amoroso – szerelmesen, érzelmesen
 • anche – is, szintén
 • ancora – még
 • andante – lépve
 • andantino – lépkedve
 • animato – lelkesen, megélénkülve
 • aperto – nyitva
 • a piacere – tetszés szerint
 • appassionato – szenvedélyesen
 • appena – alig
 • arioso – áriaszerű
 • artikuláció – tagolás
 • assai, assez – nagyon
 • a tempo – tempó szerint
 • attacca – indíts! (megállás nélkül tovább)
 • Auftakt – ütemelőző (felütés)
 • au talon – a kápa mellett
 • battuta – ütés, ütem
 • ben, bene – jól
 • bene placito – tetszés szerint
 • bouché – fojtva
 • brillante – csillogva, fényesen
 • brio – erő, lendület
 • calando – lassulva és halkulva
 • calcando – fokozatosan gyorsulva
 • calmato, calmo – nyugodtan
 • cantabile, cantando – dallamosan, énekelve
 • canto – ének, dallam
 • capriccioso – szeszélyesen
 • cedendo – lassulva
 • cédez – lassítani
 • cezura – vágás
 • chiuso – zárva
 • come prima – mint először
 • come sopra – mint fent
 • commodo, comodo – kényelmesen
 • con – -val, -vel
 • concitato – izgatottan
 • con sentimento – érzéssel
 • coperto – fedve
 • corda, corde – húr
 • crescendo /cresc./ – növekedve
 • cuivré – rezes
 • da capo /D. C./ – a kezdettől
 • Da capo al Fine – elölről a Fine-ig
 • dal segno /D. S./= a jeltől
 • Dal Segno al Fine – a jeltől a Fine-ig
 • deciso – határozottan
 • decrescendo /decresc./ – csökkenve
 • détaché -kiemelve
 • diminuendo, /dim./ – csökkenve
 • dinamika – hangerő
 • dito, dita – ujj, ujjak
 • divisi /div./ – osztva
 • dolce – lágyan
 • dolcissimo – nagyon lágyan
 • dolente, doloroso – fájdalmasan
 • domináns – uralkodó
 • Doppel, doppio, double – kétszeres
 • Doppelschlag – kettős ütés
 • doppio movimento – kétszeres tempó
 • douce, doucement – lágyan
 • due – kettő
 • eguale – egyenletesen
 • en dehors – kiemelve (dallamot)
 • energico – erélyesen
 • enharmónia – egybehangzás
 • esecutore – előadó
 • espressivo /espr./ – kifejezéssel
 • étouffé – tompítva, fojtva
 • falsetto, falzett – hamisított
 • fermáta – megállás
 • feroce – vadul, hevesen
 • fieramente – büszkén
 • Fine – vég, vége
 • fioritura – „virágzás“, díszítés
 • flageolet /Flag./ – üveghang
 • Flatterzunge – nyelvrezgetés
 • flautato – fuvolaszerűen
 • flebile – panaszosan
 • forte – erősen
 • forza – erő
 • forzando, forzato /fz/ – erősen, hangsúlyosan
 • frazeálás – tagolás
 • frullante – rezgetve
 • funebre – gyászos
 • fuoco – tűz
 • furioso – dühödten
 • generálpauza, /G.P./ – általános szünet
 • gestopft – fojtva
 • gettato – dobva
 • giocoso – tréfásan
 • giusto – rendes, pontos
 • gli altri, le altre – a többiek
 • glissando /gliss./ – siklás
 • grande pausa /G.P./ – nagy szünet
 • gradatamente – fokozatosan
 • grandioso – hatalmasan
 • grave – súlyosan
 • grazioso – kecsesen
 • gridando – kiáltva
 • Griffbrett – fogólap
 • impetuoso – viharosan
 • incalzando – sietősen
 • in rilievo – kidomborítva
 • jeté – dobva
 • laissez vibrer – zengetni
 • lamento – panaszdal
 • languendo – vágyakozóan
 • largamente – szélesen
 • larghetto – lassacskán
 • largo – lassan, szélesen
 • legato – kötve
 • leggero, leggiero – könnyedén
 • legno – fa
 • lento – lassan
 • linde Hand, left hand /L.H./ – balkéz
 • lieto – vidáman
 • l`istesso, lo stesso – ugyanaz
 • loco – a helyén
 • lontano – távolról
 • lugubre – komoran, gyászosan
 • lunga – hosszú
 • lusingando – hízelgően
 • maestoso – fenségesen, ünnepélyesen
 • malinconico – mélabúsan
 • mano – kéz
 • marcato /marc./ – nyomatékkal
 • Marsch – induló
 • martelé – kalapálva
 • martellato – kalapálva, élesen
 • marziale – harciasan
 • mano destra, main droite /m.d./ – jobbkéz
 • meno – kevésbé
 • mesto – búsan
 • mezza, mezzo – közepes
 • mezzoforte /mf/ – középerősen
 • mezzopiano /mp/ – középhalkan
 • main gauche /m.g./ – balkéz
 • misterioso – titokzatosan
 • moderato – mérsékelten
 • molto – nagyon
 • morbido – szelíden, lágyan
 • morendo – elhalóan
 • mosso – mozgalmasan
 • moto – mozgás
 • movement, mouvement – mozgás
 • mano sinistra /m.s./ – balkéz
 • muta – cserélve
 • niente – semmi
 • non – nem
 • obligato – kötelező
 • ordinario /ord./, in modo ordinario – rendes módon
 • ossia – vagy, vagy pedig
 • parlando – elbeszélve, beszélve
 • patetico – pátosszal
 • pausa – szünet
 • perdendosi – eltűnve, elhalóan
 • pesante – súlyosan
 • piacevole – kedvesen, tetszetősen
 • piangendo – panaszosan
 • pianissimo /pp/ – nagyon halkan
 • piano /p/ – halkan
 • piú – még inkább
 • piúttosto – inkább
 • pizzicato /pizz./ – pengetve
 • Plein jeu, pleno – teljes
 • poco – kissé
 • poco a poco – fokról fokra
 • poi – azután
 • ponticello – hidacska
 • portamento – hordozva (glissando)
 • portato – hordva (legato és staccato között)
 • possibile – lehető
 • poussé – tolva
 • precipitando – nekieredve
 • prestissimo – nagyon gyorsan
 • presto – sebesen
 • prima vista – első látás
 • Primo – első
 • principale – vezető
 • quasi – mintegy
 • quieto – nyugodtan
 • rallentando /rall./ – lassúbbodva
 • rapido, rapidamente – sebesen
 • ravvivando – újjáéledve
 • repetizione, replica – ismétlés
 • rinforzando /rf. rfz. rinf./ – erősítve
 • risoluto – határozottan
 • risvegliato – frissen, feléléndülve
 • ritardando /ritard./ – lassulva
 • ritenuto /rit./ – lassítva
 • rubato – rabolva (kötetlen ritmus v. tempo, az egyik hang a másik rovására nő)
 • saltando, saltato – ugratva
 • scherzando – játékosan
 • scordatura – elhangolás
 • scorrevole – folyamatosan, folyékonyan
 • secco – szárazon, röviden
 • seconda volta – másodszor
 • Secondo – második
 • segue – következik ( megállás nélkül tovább)
 • semplice – egyszerűen
 • sempre – mindig
 • senza – nélkül
 • senza suono – hang nélkül
 • serrando, serré – gyorsítva
 • simile /sim./ – hasonlóképpen
 • sin, sino – -ig
 • selantando – lassítva
 • sourdine – hangtompító
 • spiritoso – lelkesen, élénken
 • staccato /stacc./ – szaggatottan, röviden
 • strascinando – vontatottan
 • strepitoso – zajosan, lármásan
 • stringendo /string./ – gyorsulva
 • subito – hirtelen
 • sussurrando – suttogva
 • tanto – nagyon
 • Tempo I., tempo primo – az első tempo
 • teneramente – gyengéden
 • tiré – húzva
 • tornando – visszatérve
 • tosto – sebesen
 • tranquillo – nyugodtan
 • trés – nagyon
 • triste, con tristezza – szomorúan
 • tumultuoso – viharosan, izgatottan
 • tutta forza – teljes erővel
 • uniti – egyesülve, együttesen
 • un poco – kissé
 • ut supra – mint előbb
 • veloce – sebesen
 • vigoroso – erélyesen
 • violento – hevesen
 • vite – gyorsan
 • vivace – élénken, gyorsan
 • vivo – élénken
 • volante – repülve, gyorsan
 • volta – -szor, -szer, -ször