Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hangsorok ábrázolása betűkkel és választójelekkel

2008.02.09

Hangsorok ábrázolása betűkkel és választójelekkel 

A hétfokú hangsorokat (skálákat, hanglétrákat) tizenkétfokúan szemlélteti ez az ábrázolási mód. A tizenkét fok (félhang) mindegyikéhez pontosan egy hely tartozik. Jól felhasználható :

 • a hangok távolságának leolvasásához egy skálán belül, és
 • a különböző hangsorok összevetésére.

Példaként a C-dúr ábrázolása:

...C-d-ef-g-a-hC-d-ef-g-a-hC-d-ef-g-a-hC...

Leírás 

Ha egy skála (hangsor, hanglétra) hangjait csak egyszerűen felsoroljuk, akkor nem látjuk képszerűen, milyen távolságra vannak az egyes hangok egymástól.

Az itt bemutatott ábrázolási mód a tizenkétfokú hanglétra minden fokához, azaz minden „félhang” lépéshez rendel egy-egy helyet.

Az ábrázolandó hétfokú hangsor hangjait a szokott egybetűs hangmegnevezés ( „c d e f g a h” , „d r m f s l t” ) vagy pedig „x o +” stb. jelöli.

A tizenkétfokú skálának az adott hangsorban részt nem vevő hangjait egy-egy választójel vagy aláhúzás képviseli.

A példák különösebb rendszer nélkül következnek egymás után. Céljuk mindössze annak bemutatása, hogyan lehet ezt az ábrázolási módot haszonnal alkalmazni.

Példa: A zongora fehér billentyűi 

...-xx-x-x-xx-x-xx-x-x-xx-x-xx-x-x-xx-x-xx-x-...
..._ef_g_a_hc_d_ef_g_a_hc_d_ef_g_a_hc_d_ef_g_...

Alaphang, számozás 

A hangsor alaphangját vagy nagybetűvel hangsúlyozzuk, vagy pedig az 1-es, esetleg a 8-as számmal jelöljük. Az is egy lehetőség, hogy az egyes fokokat végigszámozzuk.

Példa: A moll skála 

...-x-xx-x-8-xx-x-xx-x-8-xx-x-xx-x-8-xx- (moll)
...-x-xx-x-1-xx-x-xx-x-1-xx-x-xx-x-1-xx- (moll)
...-4-56-7-1-23-4-56-7-1-23-4-56-7-1-23- (moll)
..._d_ef_g_A_hc_d_ef_g_A_hc_d_ef_g_A_hc_ (a-moll)

Hanglétrák összehasonlítása 

Ha az összehasonlítandó hangsorok alaphangjai vagy más jellegzetes helyei egymás fölé kerülnek, akkor a hasonlóságok illetve eltérések képszerűvé válnak.

Példa: A kisterc és a nagyterc

Az első és a harmadik hang távolsága a dúr hangsorban nagyobb, mint a moll skálában ( nagyterc és kisterc ).

      1-23    
A_hc_d_ef_g_A (a-moll)
C_d_ef_g_a_hC (C-dúr)
1-2-3

Példa: Az egyházi (modális) hangnemek 

Az egyházi (modális) hangsorokat lejátszhatjuk a zongora fehér billentyűin:

...-hC-d-ef-g-a-hC-d-ef-g-a-h... (C-jón modus = C-dúr)
...-hc-D-ef-g-a-hc-D-ef-g-a-h... (d-dór modus)
...-hc-d-Ef-g-a-hc-d-Ef-g-a-h... (e-fríg modus)
...-hc-d-eF-g-a-hc-d-eF-g-a-h... (F-líd modus)
...-hc-d-ef-G-a-hc-d-ef-G-a-h... (G-mixolíd modus)
...-hc-d-ef-g-A-hc-d-ef-g-A-h... (a-eol modus = a-moll)
...-hc-d-ef-g-a-Hc-d-ef-g-a-H... (h-lokriszi modus)

Példa: A mi-seberach, a spanyol-zsidó és az összhangzatos (harmonikus) moll hanglétrák 

A mi-seberach hangsor, a spanyol-zsidó és az összhangzatos (harmonikus) moll skálák rokonságban vannak egymással:

...o-1-oo--oo-oo-1-oo--oo-oo-1-oo--oo-oo... (mi-seberach hanglétra)
...o-o-1o--oo-oo-o-1o--oo-oo-o-1o--oo-oo... (spanyol-zsidó hanglétra)
...o-o-oo--o1-oo-o-o1--oo-oo-o-o1--oo-oo... (összhangzatos (harmonikus) moll)

Példa: A moll skála és a dór modus összehasonlítása [

A hangközök a moll hangsorban és a dór modusú egyházi hangnemben csak egy helyen, a hatodik hangnál térnek el egymástól.

...6-7-8-oo-o-o6-7-8-oo-o-o6-7-8-oo-... (moll)
...-67-8-oo-o-o-67-8-oo-o-o-67-8-oo-... (dór modus)

Példa: Nagyszekund 

Moll, dúr és a dór modus egyaránt nagyszekunddal kezdődik:

1-2     1-2     1-2 (nagyszekund)
..c_d_ef_g_A_hc_d_ef_g_A_hc_d_ef_g_A_h (a-moll)
.._ef_g_a_hC_d_ef_g_a_hC_d_ef_g_a_hC_d (C-dúr)
..f_g_a_hc_D_ef_g_a_hc_D_ef_g_a_hc_D_e (d-dór modus)
1-2 1-2 1-2 (nagyszekund)

Egy oktávon belül 

Ennek az ábrázolási módnak a segítségével láthatóvá válnak az oktávon belüli szimmetriák:

Példa: A kvart és a kvint 

Jól látható, hogy mind a mollban, mind a dúrban, mind pedig a dór módusú egyházi hangnemben a kvart és a kvint együtt a szimmetria központját képezi.

1----4-5----8
A_hc_d_ef_g_A (a-moll)
C_d_ef_g_a_hC (C-dúr)
D_ef_g_a_hc_D (d-dór)
1----4-5----8

„Alaphang, ennek tiszta-quintje és tiszta-quartja a legtöbb hangsor szilárd hangjai, legfőbb fix pontjai, un. főhangjai, alappillérei; ezeken nyugszanak már a legrégibb, un. pentatonikus hangsorok is, úgyszintén a tetrachord-, hexachord-rendszerek és számos egyházi hangsor.”

Példa: A dór modus teljes szimmetriája 

D_ef_g_a_hc_D (d-dór)
O-oo-o-o-oo-O
o-OO-o-o-OO-o
o-oo-O-O-oo-o