Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hangsor

2008.02.09

Hangsor

Hangsor (skála) Zenei hangok emelkedő vagy ereszkedő sora, magasság szerinti lépéssorozata valamely hangrendszerben. A hangsor hangjai az adott hangrendszerre jellemző fokokkal, hangközökkel követik egymást. A skálát kerethangok (alaphang, záróhang) határolják, amelyeken túl a hangsor magasabban vagy mélyebben rendszerint megismételhető. A skála olyan dallamnak is tekinthető, amely valamely hangrendszerhez tartozik, van hangkészlete, modust képezhet, lehet hangneme (dúr vagy moll). A hangsorok különböző számú törzshangból állnak. Egy adott hangsor annyi fokú, ahány fokú az a hangrendszer, amelyből való. Beszélünk pl. öt törzshangból álló pentaton (ötfokú) vagy hét törzshangból építkező heptaton (hétfokú) hangsorról. A félhang nélküli pentatónia az egyik legősibb hangsor, számos népzenében (kínai, magyar) még ma is él.

Szomszédos (kis- vagy nagyszekund) hangokkal lépegető hangsorok 

 • bichord
 • trichord
 • tetrachord
 • pentachord
 • hexachord
 • heptachord

Ugrást (szekund távolságnál nagyobb hangközt) is tartalmazó hangsorok 

 • biton
 • triton
 • tetraton
 • pentaton

A hétfokú, diatonikus rendszer hangsorai (modusok) 

 • ion vagy dúr (dó-sor)
 • dór (ré-sor)
 • fríg (mi-sor)
 • líd (fá-sor)
 • mixolíd (szó-sor)
 • eol vagy természetes moll (lá-sor)
 • lokriszi (ti-sor)

Hangsorok képi és hangos megjelenítése 

Schema

dúr (ion)
Image:Loudspeaker.png hallhatóan

természetes moll
(eol)
Image:Loudspeaker.png hallhatóan

harmonikus moll
Image:Loudspeaker.png hallhatóan

cigány-moll
Image:Loudspeaker.png hallhatóan

dallamos moll
Image:Loudspeaker.png hallhatóan

dór
Image:Loudspeaker.png hallhatóan

fríg
Image:Loudspeaker.png hallhatóan

líd
Image:Loudspeaker.png hallhatóan

mixolíd
Image:Loudspeaker.png hallhatóan

lokriszi
Image:Loudspeaker.png hallhatóan

kromatikus
Image:Loudspeaker.png hallhatóan

egészhangú skála
Image:Loudspeaker.png hallhatóan

dúr-pentaton
Image:Loudspeaker.png hallhatóan

moll-pentaton
Image:Loudspeaker.png hallhatóan

alterált skála
Image:Loudspeaker.png hallhatóan

szűkített hangsor,
egész–fél változat
Image:Loudspeaker.png hallhatóan

szűkített hangsor,
fél–egész változat
Image:Loudspeaker.png hallhatóan

spanyol–zsidó hanglétra
Image:Loudspeaker.png hallhatóan

cigány-dúr / arab hangsor


Image:Loudspeaker.png hallhatóan


mi seberach
Image:Loudspeaker.png hallhatóan

A félhangokból építkező kromatikus skála: Kép:Kromatikus skála.JPG

A C-dúr skála: Kép:Dur kotta.gif C, D, E, F, G, A, H